Soudal Window System

Częste błędy podczas montażu okien

Dodano: wrzesień 13, 2023

Od tego, w jaki sposób zostaną zamontowane okna w budynku, w dużej mierze zależy efektywność energetyczna obiektu oraz komfort jego użytkowania. Wyjaśniamy, na czym polegają najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

W powiedzeniu „okna to oczy naszego domu” kryje się oczywista prawda – okna otwierają budynek na świat w dosłownym sensie, dzięki czemu wnętrza mogą być wentylowane i dociera do nich naturalne światło. Na skutek błędów montażowych okna mogą jednak stać się np. drogą niekontrolowanej ucieczki ciepła z budynku, przyczyniając się do znacznego wychłodzenia pomieszczeń w sezonie zimowym. Dlatego podczas instalacji stolarki należy zachować szczególną ostrożność, również na etapie wyboru metody montażu. 

Jakość wyrobu a jakość jego instalacji dom

Nieprawidłowy dobór wielkości okna do wielkości otworu okiennego, brak przygotowania podłoża pod montaż czy niewykorzystanie kotew to przykłady powszechnie znanych błędów popełnianych podczas instalacji stolarki. Kolejnym jest niewłaściwe uszczelnienie styku stolarki z murem, czego konsekwencją mogą być potężne straty ciepła w budynku, nawet jeśli montowane wyroby należą do produktów energooszczędnych. W parze z wysoką jakością samego okna musi bowiem iść – żeby osiągnąć zamierzony efekt – wysoka jakość jego instalacji. Tradycyjna metoda montażu stolarki, w której do uszczelnienia złącza okiennego wykorzystywana jest wyłącznie pianka poliuretanowa, nie jest pod tym względem wystarczająca. Co prawda, pianka może odznaczać się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, jednak traci je, kiedy ulegnie zawilgoceniu. Jak temu zapobiec?

Szczelny montaż okien

Żeby uniknąć problemu zawilgocenia materiału termoizolacyjnego, firma Soudal opracowała Soudal Window System – nowoczesny system montażu stolarki otworowej, nazywany szczelnym, warstwowym lub ciepłym, w którym uszczelnienie miejsca styku okna z murem składa się z trzech poziomów:

  • pianki poliuretanowej,
  • taśmy lub płynnej membrany wewnętrznej, która chroni piankę przed działaniem wilgoci gromadzącej się w pomieszczeniach budynku,
  • taśmy lub płynnej membrany zewnętrznej, która przeciwdziała degradacji pianki w następstwie działania wiatru, wody opadowej i innych czynników atmosferycznych, a jednocześnie umożliwia odprowadzenie pary wodnej ze złącza okiennego na zewnątrz budynku.

Soudal Window System, który skutecznie zapobiega ucieczce ciepła przez okna, stał się już standardowym rozwiązaniem w energooszczędnym budownictwie. Jednak również podczas instalacji okien z użyciem tej technologii można popełnić błędy, które słono kosztują. Jakie dokładnie?

Główne błędy popełnianie podczas ciepłego montażu

Do błędów, które najczęściej diagnozuje się w przypadku ciepłego montażu okien, należą:

  • nieprawidłowy odstęp między ościeżem i ościeżnicą (prawidłowy odstęp powinien wynosić około 2-3 cm),
  • przerwy w warstwie izolacji wykonanej pianką poliuretanową,
  • nieprawidłowo przygotowane podłoże przed przyklejeniem taśm paroizolacyjnych (podłoże powinno być dokładnie wyrównane i ustabilizowane),
  • nieprawidłowe zamocowanie taśmy (oś podłużna taśmy powinna znajdować się na linii styku ościeżnicy i ściany zewnętrznej),
  • brak zakładu w narożnikach (zakład powinien wynosić około 4 cm),
  • nieprawidłowe osłonięcie materiału izolacyjnego (materiał powinien być osłonięty na całym obwodzie okna),
  • nieoklejenie kotew użytych do montażu okna.

Pamiętajmy przy tym, że montaż okien z użyciem SWS powinni przeprowadzać wyłącznie certyfikowani wykonawcy – trzymając się tej zasady, zminimalizujemy ryzyko pojawienia się niechcianych usterek praktycznie do zera. 

Zobacz również