Soudal Window System

Zastosowanie paroszczelnych taśm

Dodano: grudzień 6, 2023
Pracownik nakleja paroszczelną taśmę SWS

System warstwowego montażu okien SWS swoją wysoką skuteczność w dużej mierze zawdzięcza wykorzystaniu podczas instalacji stolarki specjalnych materiałów paroizolacyjnych do doszczelnienia złącza okiennego. W poniższym artykule wyjaśniamy, jaka jest rola taśm paroszczelnych w systemie SWS.

Soudal Window System, czyli system warstwowego montażu stolarki otworowej (tzw. ciepły montaż) został opracowany przez firmę Soudal z myślą o potrzebach nowoczesnegobudownictwa, dla którego kluczową kwestią jest ograniczenie strat energii cieplnej. Ciepło może uciekać z budynku różnymi drogami, a jedną z nich są nieszczelne okna. Mostki termiczne wokół stolarki często powstają na skutek błędów montażowych, w szczególności zaś mogą być konsekwencją nieprawidłowego uszczelnienia styku okna ze ścianą zewnętrzną. Jeżeli do uszczelnienia złącza okiennego zastosujemy wyłącznie piankę montażową – jak ma to miejsce w montażu tradycyjnym –to szybko może się okazać, że podczas zimowych miesięcy będziemy musieli borykać się z problemem wychłodzonych pomieszczeń, nawet jeśli zastosujemy w naszym domu wydajne źródło ciepła. Dzieje się tak dlatego, że pianka montażowa traci swoje termoizolacyjne właściwości, kiedy ulega zawilgoceniu. System SWS pozwala uniknąć tego problemu – pianka montażowa zostaje tutaj odpowiednio zabezpieczona przed działaniem wilgoci, za pomocą materiałów paroizolacyjnych w postaci taśm okiennych lub płynnych membran Soudatight.

Przekrój okna zainstalowanego przy użyciu technologii Soudal Window System

Czym są i do czego służą tzw. taśmy paroszczelne?

Mówiąc dokładniej, w Soudal Window System do ochrony pianki poliuretanowej wykorzystywane są zasadniczo dwa rodzaje taśm okiennych lub płynnych membran: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Materiały paroizolacyjne do zastosowań zewnętrznych zabezpieczają piankę przed działaniem wilgoci (a także m.in. wody opadowej i promieniowania UV) gromadzącej się w otoczeniu budynku. Materiały te mają właściwości paroprzepuszczalne, tzn. zapobiegając przedostaniu się wilgoci z zewnętrza budynku do pianki, umożliwiają jednocześnie odprowadzenie pary wodnej z wnętrza złącza okiennego na zewnątrz. Z kolei materiały paroizolacyjne do zastosowań wewnętrznych mają właściwości paroszczelne i chronią piankę przed wnikaniem wilgoci z wnętrza pomieszczeń. Do tego typu materiałów należą m.in. paroszczelne taśmy okienne SWS, które montuje się na wewnętrznej stronie ramy okna i przykleja do muru. Oferowana przez Soudal gama taśm paroszczelnych jest bardzo szeroka i obejmuje m.in.:

  • taśmę standardową SWS Basic Inside (z paskiem klejącym),
  • taśmę SWS Basic Plus Inside (z pełnym klejem), która może być aplikowana w temperaturze do – 12°C,
  • taśmę SWS Universal Net Inside (z dodatkową siatką tynkarską), która ułatwia tynkowanie glifów,
  • taśmę SWS Alu Plus Inside (laminowaną folią aluminiową i włókniną o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd).
Kilka rodzajów taśm paroszczelnych SWS leżących obok siebie

Cechy taśm paroszczelnych

Taśmy paroszczelne SWS są łatwe w aplikacji – ich nałożenie nie wymaga wykorzystania żadnych dodatkowych narzędzi. Odznaczają się wysoką elastycznością i mają perfekcyjną przyczepność do większości podłoży budowlanych, co zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrznych pod powierzchnią taśm. Do ważnych zalet taśm paroszczelnych z systemu SWS należą również:

  • wysoka gęstość włókniny,
  • wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
  • wytrzymałość mechaniczna,
  • odporność na zabrudzenia.
Pracowni nakleja taśmę paroszczelną SWS na ramę okna

Taśmy paroszczelne a membrany wewnętrzne

W Soudal Window System do zabezpieczenia pianki poliuretanowej od strony wewnętrznej wykorzystywane są również paroszczelne płynne membrany Soudatight. Użycie membrany wewnętrznej rekomendowane jest w szczególności przy wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej w starszych budynkach. Dlaczego? O ile montaż taśmy SWS w otworze okiennym wymaga dokładnego wyrównania i ustabilizowania podłoża, o tyle aplikacja płynnej membrany nie musi być poprzedzona tego typu pracami przygotowawczymi. Stąd membranyidealnie sprawdzą się wówczas, gdy mamy do czynienia z trudnym podłożem – a z takim właśnie często spotykamy się w starych budynkach.

Wykonane uszczelnienie membraną paroszczelną na ścianie we wnęce okna

Zobacz również