Wybierz interesujące Cię pytanie:

 • Jakie są odpowiednie parametry szczelności powietrznej budynku?

  Szczelność powietrzna powinna być wzięta pod uwagę już w fazie projektowej. Jest to kwestia, której zaplanowaniu oraz opisaniu należy poświęcić szczególną uwagę. Kluczowa z punktu widzenia szczelności powietrznej jest koordynacja projektu – zaangażowanie w jego realizację wykonawcy generalnego zwiększa szansę na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Jednak możliwa jest znaczna poprawa parametrów szczelności powietrznej relatywnie niewielkimi środkami finansowymi.

  Zatynkowanie cegieł po stronie wewnętrznej zdecydowanie poprawia szczelność powietrzną. Podczas izolowania dachów oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych (ściany zewnętrznej, dachu, itp.) zaleca się zastosowanie gazoszczelnej membrany. Tworzy ona nieprzepuszczalną dla pary wodnej warstwę i zapobiega przedostawaniu się wilgoci z kuchni lub łazienki do warstwy izolacyjnej budynku, nie dopuszczając do pogorszenia ogólnej termoizolacyjności budynku.

  Dodatkowo należy mieć na uwadze elementy wykończenia oraz łączenia. Same ramy okienne mogą odpowiadać za jedną trzecią ogólnego przepływu powietrza, dlatego tak istotne jest ich właściwe uszczelnienie.

 • Czym są wartości λ, R, U oraz ψ?

  Wartość λ:
  Współczynnik przenikania ciepła materiału wyrażona w W/m-K (m oznacza metr). Im niższa jest jego wartość, tym niższa jest przewodność cieplna materiału, co przekłada się na jego lepsze właściwości termoizolacyjne.

  Wartość R:
  Rezystancja termiczna (opór cieplny) warstwy materiału (grubość warstwy/λ) (m²K/W). Jest ona odwrotnością wartości U, więc im wyższa jest wartość tego współczynnika, tym lepiej.

  Wartość U:
  Współczynnik przewodzenia ciepła elementu konstrukcyjnego (m²K/W). Jest on miarą ubytku energii przez jeden metr kwadratowy danego materiału, gdy różnica temperatur z obu jej stron wynosi 1 K. Pożądana jest możliwie jak najniższa wartość tego współczynnika.

  Wartość Ψ:
  Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Jest on także miarą przenikalności ciepła przez liniowy mostek cieplny powstający w miejscu łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do metra bieżącego tego mostka. Może on być stosowany w obliczeniach do korygowania wartości U o konkretne elementy konstrukcyjne znajdujące się w warstwie zewnętrznej budynku. Stosuje się go do określania parametrów mostków cieplnych.

  Po co stosuje się taśmy?
  W przypadku typowego okna osadzonego w ościeży wewnętrzna taśma SWS tworzy gazoszczelną i odporną na wilgoć barierę. Różowa wewnętrzna taśma paroszczelna odznacza się wysokim oporem przepuszczalności wilgoci (wartość µ, Sd≥50m). Po zastosowaniu taśmy wewnętrznej SWS można ją otynkować.

  W przypadku ścian jednowarstwowych (bez warstwy ocieplającej) wykorzystuje się dwa rodzaje taśm. Wówczas białą taśmę zewnętrzną SWS nakleja się po stronie zewnętrznej. Połączenie tych dwóch taśm gwarantuje odpowiednią szczelność połączeń. Taśma zewnętrzna SWS przepuszcza powietrze, więc wilgoć nagromadzona w miejscach łączenia stolarki okiennej z ościeżem wyparuje na zewnątrz. Z tego względu taśma ta charakteryzuje się niską wartością µ oraz Sd.

 • Kiedy należy stosować taśmę, by osiągnąć jak najlepsze efekty?

  Taśmę wewnętrzną SWS najlepiej stosować przed osadzeniem stolarki okiennej w ościeżu, wykorzystując do tego celu pasek samoprzylepny od strony ramy. Czynność tę wykonuje się przed użyciem zacisków mocujących do okien. Następnie ostrożnie obejmuje się zaciskami ramę wraz z taśmą, tak by nie przedziurawić taśmy. W narożnikach należy pozostawić zakład, tzw. ucho.

  Po osadzeniu stolarki w ościeżu taśmę można ułożyć przy użyciu drugiej strony paska samoprzylepnego, tym razem po wewnętrznej stronie ramy.

 • Czym jest mostek termiczny?

  Mostek termiczny jest takim miejscem w konstrukcji budynku, gdzie prawdopodobnie doszło do przerwania warstwy termoizolacyjnej lub gdzie dwie warstwy termoizolacyjne nie są ze sobą połączone oraz gdy następuje zmiana kształtu lub własności cieplnych przegród. Mostki termiczne odpowiadają za znaczną utratę ciepła, a ciepłe powietrze wewnątrz domu ochładza się przez kontakt z zimną powierzchnią. Wiąże się to z ryzykiem kondensacji pary wodnej, co jest przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz pleśni. Dlatego tak ważne jest poprawne wykonanie połączeń nad drzwiami i oknami, a także wokół progów i balkonów.

 • Czy pianka jest sama w sobie gazoszczelna?

  Pianka Flexifoam jest gazoszczelna. Dowodzą tego liczne raporty z testów gazoszczelności. Parametry gazoszczelności pianki zależą od grubości oraz szerokości połączenia oraz staranności jego wykonania. Powierzchnię należy zwilżyć przed nałożeniem pianki! Flexifoam pod wieloma względami poprawia szczelność ram okiennych.

 • Co oznacza wartość µ danego produktu?

  Opór przepuszczalności pary wodnej lub nieprzepuszczalność wilgoci wyrażana jest wartością µ. Jest to bezwymiarowa liczba określająca stosunek pomiędzy nieprzepuszczalnością wilgoci materiału w porównaniu do nieprzepuszczalności wilgoci warstwy powietrza o tej samej grubości. Opór przepuszczalności wilgoci materiałów nieporowatych może być nieskończony. Na przykład wartość µ dla powietrza wynosi 1. Wartość µ materiałów termoizolacyjnych mieści się w przedziale od 30 do 80, a bitumenu od 10.000 do 100.000.

 • Czy grubsze materiały termoizolacyjne zapewniają lepszą izolację niż materiały cieńsze?

  Właściwości termoizolacyjne każdego materiału określa jego wartość lambda (λ). Im mniejsza jest ta wartość, tym lepsze są właściwości termoizolacyjne danego materiału. By osiągnąć te same parametry termoizolacyjne (wartość R), warstwa materiału o wyższej wartości λ musi być grubsza od warstwy materiału o niższej wartości λ.

 • Dlaczego pianka elastyczna jest lepsza od tradycyjnej?

  Co do zasady możliwe jest zastosowanie każdego z tych produktów, ponieważ obie są produktami termoizolacyjnymi i zapobiegną utracie ciepła. Flexifoam ma jednak tę zasadniczą zaletę, że lepiej znosi przemieszczanie się połączeń. Oznacza to znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że pianka oderwie się od ramy okiennej. Dzięki temu zapewnia ona termoizolację oraz szczelność powietrzną na dłuższy czas. Flexifoam posiada również świetne właściwości dźwiękoszczelne.

 • Jakie są zalety stosowania pianki?

  Flexifoam gwarantuje, że powstałe mostki termiczne będą zgodne z wymogami dyrektywy o parametrach energetycznych budynków. Piankę PU należy nakładać w taki sposób, by nie przerwać ciągłości warstwy termoizolacyjnej (izolacja ściany – pianka – przegroda termiczna – rama okienna). Wówczas można uniknąć powstania mostku termicznego, a co za tym idzie zapobiec kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie łączenia. Wartość λ pianki Flexifoam wynosi 0,0345 W/mK.

 • Przyklejanie taśm do ościeży – jaki klej wybrać i dlaczego?

  Obydwie taśmy są obustronnie przylepne, dzięki czemu można je wstępnie przykleić do ramy okna. Jednak na całej jej powierzchni konieczne jest zastosowanie kleju, który zapewni trwałe i solidne połączenie. W celu przyklejenia taśmy SWS Inside Standard można użyć kleju do folii i membran budowlanych Soudafoil 330D, ale zalecamy skorzystanie z kleju do taśm i folii okiennych Soudafoil 360H zarówno w przypadku taśmy SWS Inside Standard, jak i SWS Outside Standard. Soudafoil 360H jest klejem o większej przyczepności i może być stosowany na delikatnie wilgotnych powierzchniach.

 • Czym jest kondensacja pary wodnej?

  Do kondensacji pary wodnej dochodzi w momencie, gdy wilgotne powietrze wchodzi w kontakt z chłodną powierzchnią. Przypomnij sobie, jak wyglądają Twoje okna kuchenne, gdy nie włączysz okapu podczas gotowania albo jak paruje lustro w łazience po kąpieli. Najbardziej charakterystycznym przykładem jest kondensacja pary wodnej na szklance zimnej wody. Wilgoć nagromadzona w materiałach budowlanych może prowadzić do powstawania pleśni w niekorzystnych warunkach klimatycznych. Kondensacji pary wodnej można zapobiec jedynie poprzez właściwie wykonaną izolację oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza (para wodna nie kondensuje się na ściankach termosu, w którym znajduje się zimna ciecz).

 • Która strona taśmy SWS powinna być widoczna?

  Taśmę SWS należy nakleić w taki sposób, by możliwe było odczytanie nadrukowanego na niej tekstu. Jedną ze stron taśmy powleczono specjalną powłoką, która gwarantuje idealną przyczepność tynku.