Prawidłowy (ciepły) montaż okien ma kluczowe znaczenie dla komfortowego użytkowania budynku. Nieszczelność na połączeniu okna ze ścianą oznacza brak ochrony przed chłodem, hałasem i wodą. Konsekwencją zawilgocenia materiału izolacyjnego jest powstanie mostków termicznych wokół okna i niekontrolowana ucieczka nawet 20% ciepła tą drogą.

Co to jest SWS?

Niezawodnym rozwiązaniem, które diametralnie poprawia efektywność energetyczną budynku, jest Soudal Window System (SWS), certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Soudal Window System umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy stolarki okiennej (tzw. ciepły montaż okien), czyli skuteczne i trwałe uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu. Soudal Window System skutecznie eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji wokół okna i powstania mostka termicznego. Przez to skutecznie zapobiega stratom ciepła w budynku, przyczyniając się do znacznego obniżenia rachunków za ogrzewanie oraz poprawy klimatu wewnętrznego.

System ciepłego montażu okien opiera się na zasadzie „szczelniej wewnątrz, niż na zewnątrz” i polega na zastosowaniu podczas prac montażowych trzech współpracujących ze sobą warstw o ściśle określonych funkcjach: warstwy izolacji termicznej, uszczelnienia wewnętrzego oraz zewnętrznego.

Czynniki oddziałujące na stolarkę

Dlaczego warto zadbać o ciepły montaż?

 • Wyższy komfort cieplny w pomieszczeniach

  Soudal Window System (SWS), czyli niezawodny system ciepłego montażu stolarki otworowej, daje gwarancję szczelnego montażu okien, a co za tym idzie skutecznie przeciwdziała niekontrolowanej ucieczce ciepła z budynku. Zalety tego rozwiązania odczuwalne są nie tylko dla użytkowników obiektu, ale także dla środowiska naturalnego. Im mniej energii zużywamy na ogrzanie budynku w okresie zimowym, tym mniej zanieczyszczeń emitowanych jest do atmosfery.  

 • Komfort akustyczny

  Szczelny montaż okien pozwala utrzymać poziom izolacji akustycznej, zgodny z parametrami piany montażowej. Ponieważ piana nie ulegnie degradacji, nawet po kilku latach poziom dźwiękoszczelności każdego z pomieszczeń będzie zachowany. Inwestycja w okna o dobrych parametrach oraz ich ciepły montaż gwarantują, że w domu będzie cicho, a hałas i dźwięki pochodzące z wnętrza nie będą słyszalne na zewnątrz.

 • Ościeże bez pleśni i grzyba

  Okna z ciepłym montażem ułatwiają również utrzymanie wysokiego standardu higienicznego w pomieszczeniu. Ciepły montaż okien w systemie Soudal SWS zapobiega osadzaniu się wilgoci w warstwie izolacji termicznej, a to z kolei eliminuje takie problemy, jak rozwój grzybów i pleśni na glifach okiennych lub też łuszczenie się farby na ścianach i suficie. 

 • Mniejsze wydatki związane z ogrzewaniem budynku

  System ciepłego montażu stolarki otworowej oznacza także zwiększenie domowych oszczędności. Szczelny montaż okien ułatwia racjonalne gospodarowanie energią cieplną w domu lub mieszkaniu, co przekłada się na znacznie niższe rachunki za ogrzewanie. 

Warstwy montażu

Poniższe przekroje okna prezentują poszczególne 3 warstwy. Poznaj funkcje każdej z nich.

Uszczelnienie paroprzepuszczalne okna przy ciepłym montażu okien

Uszczelnienie paroprzepuszczalne złącza

Funkcją warstwy zewnętrznej w Soudal Window System jest zabezpieczenie warstwy środkowej, tj. pianki poliuretanowej przed wpływami atmosferycznymi, które mogą spowodować zawilgocenie pianki. Dzięki uszczelnieniu zewnętrznemu i wewnętrznemu warstwa środkowa pozostaje sucha i nie traci swoich właściwości izolacyjnych.

 • Odporność na czynniki zewnętrzne i zjawiska atmosferyczne, ochrona połączenia ościeżnicy z ościeżami przed tymi zjawiskami.

 • Ochrona złącza przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza.

 • Odprowadzenie na zewnętrz wilgoci, która może znaleźć się w warstwie izolacji.

Poznaj sposoby uszczelnienia złącza z SWS
Przekrój okna zamontowanego wg zasad ciepłego montażu prezentujący warstwę pianki poliuretanowej

Izolacja termiczna i akustyczna złącza

W systemie ciepłego montażu okien SWS środkową warstwę izolacji wykonuje się z pianki poliuretanowej o doskonałych parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej, która dokładnie wypełnia szczelinę między ościeżem a ościeżnicą. Może jednak ulec degradacji, jeśli przeniknie do niej wilgoć. Stąd ogromne znaczenie ma zabezpieczenie warstwy izolacji z obu stron.

 • Izolacja termiczna i akustyczna połączenia stolarki z murem.

 • Współczynnik λ: 0,0345W/(m*K).

 • Bardzo niski wyliczeniowy współczynnik przewodności cieplnej Upia < 0,434 W/(m²K) dla złącza o głębokości zabudowy 82 mm.

 • Zdolność tłumienia hałasu dla 10-20 mm szczeliny dylatacyjnej Rw > 63 dB, Ra1 > Rw+C =63+(-1) > 62 dB , Ra2 > Rw+Ctr = 63+(-4) > 59 dB.

Poznaj sposoby uszczelnienia złącza z SWS
Uszczelnienie paroszczelne podczas ciepłego montażu okien

Uszczelnienie paroszczelne złącza

Celem uszczelnienia wewnętrznego w Soudal Window System jest ochrona warstwy środkowej przed wilgocią przenikającą z wnętrza budynku. Wykonuje się je z paroszczelnego materiału w postaci wewnętrznej taśmy okiennej SWS.

 • Oddziela paroszczelnie klimat wewnętrzny pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Ogranicza straty energii.

 • Eliminuje niekontrolowany przepływ powietrza.
  Zapobiega powstawaniu przeciągów.

 • Minimalizuje wykraplanie pary wodnej w obrębie połączenia.

 • Umożliwia uzyskanie współczynnika temperaturowego fRsi > 0,72.

Poznaj sposoby uszczelnienia złącza z SWS

Komponenty systemu SWS

Podczas montażu trójwarstwowego stolarki otworowej, nazywanym też szczelnym lub ciepłym montażem, wykorzystywane są trzy główne komponenty systemu SWS.

Izolator Izolator

Pianka poliuretanowa – izolator termiczny i akustyczny

Funkcję izolatora termicznego i akustycznego w systemie szczelnego montażu okien SWS pełni wysokiej jakości pianka poliuretanowa Soudafoam, np. Flexifoam, która podczas aplikacji zwiększa swoją objętość i idealnie wypełnia szczelinę wokół okna.

Przenikalność
powietrza

klasa 4 a ≤ 0,1

Izolacja
akustyczna

-63 dB

Termoizolacja

0,035 W/mK

Wodoszczelność

Klasa 9A

Aby wyświetlić treść, zaakceptuj pliki cookies „Youtube”.

Właściwości pianek montażowych Soudal – test w ujemnej temperaturze

Pianki montażowe z formułą zimową

Oferta pianek poliuretanowych z Soudal Window System obejmuje również pianki w wersji zimowej, które nie tracą swoich izolacyjnych właściwości, kiedy są aplikowane w minusowych temperaturach. Podobnie jak pianki z formułą letnią, charakteryzują się one znakomitą przyczepnością do typowych podłoży, jakie spotykamy w budownictwie, stabilnością wymiarów, szybkim czasem utwardzania oraz niską rozprężalnością. Pianki „zimowe”, tak jak pozostałe przystosowane są do aplikacji pistoletem. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu puszki – Duravalve – zachowują najwyższą wydajność przez cały okres przydatności do użycia. Zawór ten gwarantuje absolutną szczelność puszki z pianką, jest odporny na działanie chemikaliów i czynników atmosferycznych, nie blokuje się i nie skleja.

Taśmy paroizolacyjne – rozwiązanie dla nowego i istniejącego budownictwa

Ponieważ jedynie sucha warstwa piany poliuretanowej odznacza się doskonałymi parametrami izolacyjnymi – należy ją odpowiednio zabezpieczyć specjalnymi taśmami paroizolacyjnymi, dzięki którym nie traci swoich parametrów użytkowych.

Przenikaniu wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji przeciwdziała taśma paroszczelna SWS. Z kolei taśma paroprzepuszczalna SWS działa na zasadzie jednostronnie przepuszczanej membrany – chroni piankę m.in. przed wodą opadową i promieniowaniem UV, umożliwiając zarazem migrację wilgoci na zewnątrz budynku.

Taśmy paroizolacyjne SWS

Płynne membrany Soudatight – alternatywa dla taśm paroizolacyjnych

Alternatywą dla taśm są płynne membrany Soudatight, zalecane zwłaszcza podczas wymiany stolarki okiennej w istniejącym budownictwie oraz w budynkach zabytkowych.

Powłoki Soudatight są wysoce elastyczne, nie wymagają gruntowania podłoża i mogą być stosowane nawet na wilgotnych lub nieznacznie zapylonych powierzchniach. Ich zastosowanie może przyczynić się do znacznego skrócenia czasu prac montażowych.

Soudatight LQ to wzmocniona włóknami płynna membrana do zastosowań wewnętrznych, którą nanosi się dowolnym pędzlem malarskim. Soudatight Hybrid przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych, a nakłada się ją odpowiednim pistoletem. Natomiast Soudatight SP jest membraną do natrysku za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania.

Szczelność potwierdzona normami i badaniami

Płynne membrany Soudatight zostały pozytywnie zweryfikowane przez IFT w Rosenheim.

Testy zostały przeprowadzone w kilku etapach – początkowo szczelności połączenia na wodę i powietrze (zgodnie z EN 12114 i EN 1027) i kolejno testy starzeniowe i wytrzymałości mechanicznej oraz obciążenie wiatrem (zgodnie z normą EN 12211: 200 cykli ± 1000 Pa ujemnego/dodatniego ciśnienia wiatru).

Soudatight jest certyfikowanym komponentem budownictwa pasywnego.

Jakość sprawdzona w testach

Membrany Soudatight zostały także przetestowane przez Soudal wg procedur Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej przy wykorzystaniu norm:

 • przepuszczalność powietrza

  metoda badania: PN-EN 1026:2016-04

 • wodoszczelność

  metoda badania: PN-EN 1027:2016-04

 • odporność na obciążenie wiatrem

  metoda badania: PN-EN 12211:2016-05

Sposoby uszczelniania
złącza okiennego
z użyciem SWS

Wybraliśmy 6 konfiguracji uszczelnienia z wykorzystaniem produktów wchodzących w skład Soudal Window System. Poznaj najpopularniejsze sposoby wykonania szczelnego montażu z użyciem SWS.

Sposób uszczelnienia:

 • 1. Uszczelnianie taśmami paroizolacyjnymi

 • 2. Uszczelnianie taśmami paroizolacyjnymi w warstwie izolacji termicznej

 • 3. Uszczelnianie płynnymi membranami Soudatight

 • 4. Uszczelnianie płynnymi membranami Soudatight w warstwie izolacji termicznej

 • 5. Uszczelnianie za pomocą mas elastycznych

 • 6. Uszczelnianie mieszane

Sposób wykonania

Instalacja okien w systemie Soudal SWS nie jest ani czasochłonnym, ani wysoce skomplikowanym procesem, ale powinna być wykonana przez wykwalifikowanych monterów.

Aby wyświetlić treść, zaakceptuj pliki cookies „Youtube”.

Trójwarstwowy montaż okien z użyciem taśm paroizolacyjnych odbywa się w 6 krokach:

 • przygotowanie podłoża (należy je wyrównać i w razie potrzeby zagruntować),
 • przyklejenie taśm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej) do ościeżnicy,
 • montaż mechaniczny ościeżnicy,
 • wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między ościeżem i ościeżnicą,
 • naklejenie na ościeże taśmy wewnętrznej (paroszczelnej),
 • naklejenie na ościeże taśmy zewnętrznej (paroprzepuszczalnej).

Aby wyświetlić treść, zaakceptuj pliki cookies „Youtube”.

W przypadku wymiany stolarki otworowej w starych, w tym również zabytkowych obiektach zalecane jest zastosowanie płynnych membran Soudatight zamiast taśm paroizolacyjnych. Membrany Soudatight, w przeciwieństwie do taśm paroizolacyjnych, mogą być nakładane nawet na nierówne podłoża, z którymi nierzadko mamy do czynienia w starym budownictwie. Wykorzystanie płynnych powłok Soudatight do uszczelnienia złącza okiennego podczas wymiany okien zdecydowanie przyspiesza ciepły montaż.

Montaż tradycyjny vs. ciepły

Soudal Window System jest kompleksowym rozwiązaniem, które gwarantuje prawidłowy montaż okien, minimalizując w rezultacie straty ciepła w budynku. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody instalacji okien, w ciepłym montażu materiał termoizolacyjny jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wilgoci, dzięki czemu nie ulega on degradacji. 

Okna zamontowane tradycyjnie

Okna z ciepłym montażem

funkcję izolatora termicznego i akustycznego pełni pianka poliuretanowa

funkcję izolatora termicznego i akustycznego pełni pianka poliuretanowa

pianka poliuretanowa stanowi jedyną warstwę uszczelnienia złącza okiennego

pianka poliuretanowa stanowi jedną z trzech warstw uszczelnienia złącza okiennego

warstwa izolacji jest warstwą środkową, zabezpieczoną przed zawilgoceniem taśmami paroizolacyjnymi

funkcję uszczelnienia wewnętrznego (ochrona przed wilgocią z wnętrza budynku) pełni taśma paroszczelna

funkcję uszczelnienia zewnętrznego (ochrona przed opadami atmosferycznymi) pełni taśma paroprzepuszczalna

taśma paroprzepuszczalna pozwala migrować parze wodnej na zewnątrz budynku

Soudal Window System to niezawodny system ciepłego montażu okien. Szeroki wybór pianek poliuretanowych i taśm paroizolacyjnych, uzupełniony o płynne powłoki Soudatight umożliwia prawidłowy montaż okien w niemal każdych warunkach.

Masz pytanie odnośnie naszej oferty?

Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.