Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 7, 05-152 Czosnów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041452, NIP 5221082281, wysokość kapitału zakładowego 988 000,00 PLN.

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych poprzez adres e-mail: soudal@soudal.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarejestrować się na szkolenie lub by skontaktować się z nami.

Cele i podstawy przetwarzania

Obsługa formularza kontaktowego

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania zadane w formularzu kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Obsługa formularza rejestracyjnego na szkolenia

a) Dla osób fizycznych reprezentujących podmiot wskazany w formularzu

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji zamówionego kontaktu polegającego na doprecyzowaniu szczegółów dotyczących realizacji szkolenia m.in. kosztów,
 • prowadzenia dokumentacji szkolenia,
 • obsługi administracyjnej szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na kontakcie i realizacji zamówionego szkolenia.

b) Dla osób fizycznych wskazanych w formularzu do kontaktu 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji zamówionego kontaktu w bieżących sprawach, w tym: realizacji szkolenia pomiędzy Administratorem a pracodawcą/podmiotem, który wskazał Panią/Pana do kontaktu, odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia,
 • prowadzenia dokumentacji szkolenia,
 • obsługi administracyjnej szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na kontakcie i realizacji zamówionego szkolenia.

Marketing 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • przesyłania informacji marketingowych wskazanymi przez Państwa kanałami komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda (6 ust. 1 lit. a RODO) – polegająca na przesyłaniu zamówionych informacji marketingowych.

Odbiorcy danych

W związku z działaniem strony i realizacją usług Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych.

Transfer danych

W ramach wykonywania naszych usług korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Administrator podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń  przetwarzania danych poza EOG zgodnie z art. 46 RODO.

Okres przechowywania danych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych, okres ich przechowywania będzie się różnił:

 1. dane z formularza kontaktowego – będą przechowywane przez okres roku,
 2. dane z formularza rejestracji na szkolenie – będą przechowywane przez okres roku,
 3. dane podane w celu kontaktów marketingowych – do czasu wycofania zgody.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem.

Pliki cookies

Na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies (to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu za pomocą, którego przeglądają Państwo naszą stronę). Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdą państwo w Polityce Cookies.

Aktualna wersja polityki

Administrator zastrzega sobie dokonywanie zmian niniejszej polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aktualna wersja polityk obowiązuje od 05-10-2021.