Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

Zaktualizowana wersja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/EC) nie tylko postawiła bardziej rygorystyczne wymagania nowo powstającym oraz modernizowanym budynkom, ale także podniosła prestiż świadectw charakterystyki energetycznej i wprowadziła do ustawodawstwa definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

 „Budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej określonej zgodnie z załącznikiem I. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.”

Od roku 2021 wszystkie nowo powstające budynki powinny być wyłącznie budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Ten obowiązek został nałożony już w 2019 roku na budynki użyteczności publicznej.

Rodzaj budynku

Wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania wentylacji

Budynek mieszkalny

Od 31.12.2020

jednorodzinny

70

wielorodzinny

65

budynek zamieszkania zbiorowego

75

Budynek użyteczności publicznej

Od 31.12.2020

opieki zdrowotnej

190

pozostałe

45

budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

70