Soudal Window System

Zastosowanie membrany uszczelniającej

Dodano: marzec 13, 2023
Płynne membrany Soudatight

Do komponentów systemu SWS, który umożliwia prawidłowy montaż stolarki okiennej, należą m.in. płynne membrany uszczelniające. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakim celu są stosowane.

ciepłym montażu okien Soudal Window System (SWS) do uszczelnienia styku stolarki z murem wykorzystywane są trzy warstwy, stąd często system ten nazywany jest również montażem trójwarstwowym. Bazową warstwę wykonuje się z pianki poliuretanowej, która pełni funkcję materiału termoizolacyjnego. Pianki poliuretanowe z Soudal Window System cechują się perfekcyjną przyczepnością do typowych podłoży budowlanych, wysoką elastycznością i stabilnością wymiarów. Dokładnie wypełniają szczelinę między ramą okienną a ścianą zewnętrzną, a w konsekwencji doskonale izolują termicznie i akustycznie. Jednak izolacyjne właściwości pianki mogą ulec pogorszeniu, jeśli przeniknie do niej wilgoć. Dlatego w SWS piankę dodatkowo zabezpiecza się przed zawilgoceniem, przy pomocy specjalnych taśm okiennych lub płynnych membran Soudatight. Taśmy doskonale sprawdzą się podczas montażu lub wymiany okien w nowszych budynkach, ponieważ naklejenie taśm wymaga odpowiedniego przygotowania otworu okiennego – podłoże powinno być dokładnie wyrównane i ustabilizowane. Z kolei aplikacja płynnych membran Soudatight nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tego typu prac przygotowawczych, dlategomembrany zalecane są przede wszystkim w przypadku wymiany okien w starszych i zabytkowych budynkach, gdzie wyrównanie i ustabilizowanie podłoża byłoby bardzo czasochłonne lub nawet niemożliwe. Niemniej funkcją zarówno taśm okiennych, jak i płynnych membran w systemie SWS jest ochrona pianki poliuretanowej przed degradacją na skutek działania wilgoci.

Membrana wewnętrzna

Przy pomocy membrany wewnętrznej wykonuje się wewnętrzną warstwę uszczelnienia styku okna z murem. Warstwa ta przeciwdziała wnikaniu wilgoci z pomieszczeń do pianki. Membranami do zastosowań wewnętrznych są m.in.:

  • Soudatight LQ,
  • Soudatight SP.

Obie membrany charakteryzują się znakomitą przyczepnością do podłoży porowatych i tworzą po wyschnięciu elastyczną gazo- i paroszczelną powłokę (oznaką wyschnięcia membran jest zmiana ich koloru z niebieskiego na czarny). Można je wówczas poddać dalszej obróbce, np. tynkowaniu i malowaniu. Powłoki te różnią się między sobą metodą aplikacji. Soudatight LQ jest membraną wzmocniona włóknami i nakłada się ją dowolnym pędzlem malarskim. Natomiast Soudatight SP jest membraną do natrysku i aplikuje się ją za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania. Natryskowa metoda aplikacji umożliwia sprawne i szybkie nałożenie membrany Soudatight SP na duże powierzchnie. 

Membrana zewnętrzna

Membrana zewnętrzna służy do wykonania zewnętrznej warstwy uszczelnienia styku stolarki ze ścianą. Opracowana jest w taki sposób, żeby zabezpieczała piankę poliuretanową przed działaniem wilgoci z otoczenia budynku, a jednocześnie umożliwiała dyfuzję pary wodnej z wnętrza pomieszczeń na zewnątrz. W systemie SWS do zastosowań zewnętrznych przeznaczona jest membrana Soudatight Hybrid. Nakłada się ja przy pomocy odpowiedniego pistoletu (np. Jetflow 3 Sachet 600) na dowolne podłoże porowate. Po wyschnięciu membrana ta tworzy cienką warstwę o wodoszczelnych i paroprzepuszczalnych właściwościach. 

Płynne membrany a ochrona środowiska

Zastosowanie w systemie SWS trzech warstw izolacyjnych do zabezpieczenia styku okna z murem skutecznie przeciwdziała powstawaniu mostków termicznych wokół stolarki. W efekcie straty ciepła w budynku zostają radykalnie ograniczone i jego użytkowanie jest o wiele bardziej ekologicznie. Dodatkową zaletą płynnych membran Soudatight jest bardzo niski stopień emisji lotnych związków organicznych – posiadają one znak jakości EC1 Plus, który potwierdza, że są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Zobacz również