Soudal Window System

Zastosowanie membrany uszczelniającej

Dodano: marzec 13, 2023
plynne membany soudatight

Do komponentów systemu SWS, który umożliwia prawidłowy montaż stolarki okiennej, należą m.in. płynne membrany uszczelniające. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakim celu są stosowane.

ciepłym montażu okien Soudal Window System (SWS) do uszczelnienia styku stolarki z murem wykorzystywane są trzy warstwy, stąd często system ten nazywany jest również montażem trójwarstwowym. Bazową warstwę wykonuje się z pianki poliuretanowej, która pełni funkcję materiału termoizolacyjnego. Pianki poliuretanowe z Soudal Window System cechują się perfekcyjną przyczepnością do typowych podłoży budowlanych, wysoką elastycznością i stabilnością wymiarów. Dokładnie wypełniają szczelinę między ramą okienną a ścianą zewnętrzną, a w konsekwencji doskonale izolują termicznie i akustycznie. Jednak izolacyjne właściwości pianki mogą ulec pogorszeniu, jeśli przeniknie do niej wilgoć. Dlatego w SWS piankę dodatkowo zabezpiecza się przed zawilgoceniem, przy pomocy specjalnych taśm okiennych lub płynnych membran Soudatight. Taśmy doskonale sprawdzą się podczas montażu lub wymiany okien w nowszych budynkach, ponieważ naklejenie taśm wymaga odpowiedniego przygotowania otworu okiennego – podłoże powinno być dokładnie wyrównane i ustabilizowane. Z kolei aplikacja płynnych membran Soudatight nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tego typu prac przygotowawczych, dlategomembrany zalecane są przede wszystkim w przypadku wymiany okien w starszych i zabytkowych budynkach, gdzie wyrównanie i ustabilizowanie podłoża byłoby bardzo czasochłonne lub nawet niemożliwe. Niemniej funkcją zarówno taśm okiennych, jak i płynnych membran w systemie SWS jest ochrona pianki poliuretanowej przed degradacją na skutek działania wilgoci.

piany i membrany do izolacji i wyciszenia okna

Membrana wewnętrzna

Przy pomocy membrany wewnętrznej wykonuje się wewnętrzną warstwę uszczelnienia styku okna z murem. Warstwa ta przeciwdziała wnikaniu wilgoci z pomieszczeń do pianki. Membranami do zastosowań wewnętrznych są m.in.:

  • Soudatight LQ,
  • Soudatight SP.

Obie membrany charakteryzują się znakomitą przyczepnością do podłoży porowatych i tworzą po wyschnięciu elastyczną gazo- i paroszczelną powłokę (oznaką wyschnięcia membran jest zmiana ich koloru z niebieskiego na czarny). Można je wówczas poddać dalszej obróbce, np. tynkowaniu i malowaniu. Powłoki te różnią się między sobą metodą aplikacji. Soudatight LQ jest membraną wzmocniona włóknami i nakłada się ją dowolnym pędzlem malarskim. Natomiast Soudatight SP jest membraną do natrysku i aplikuje się ją za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania. Natryskowa metoda aplikacji umożliwia sprawne i szybkie nałożenie membrany Soudatight SP na duże powierzchnie. 

pracownik nakłada płynną membranę na ścianę zewnętrzną

Membrana zewnętrzna

Membrana zewnętrzna służy do wykonania zewnętrznej warstwy uszczelnienia styku stolarki ze ścianą. Opracowana jest w taki sposób, żeby zabezpieczała piankę poliuretanową przed działaniem wilgoci z otoczenia budynku, a jednocześnie umożliwiała dyfuzję pary wodnej z wnętrza pomieszczeń na zewnątrz. W systemie SWS do zastosowań zewnętrznych przeznaczona jest membrana Soudatight Hybrid. Nakłada się ja przy pomocy odpowiedniego pistoletu (np. Jetflow 3 Sachet 600) na dowolne podłoże porowate. Po wyschnięciu membrana ta tworzy cienką warstwę o wodoszczelnych i paroprzepuszczalnych właściwościach. 

Pracownik zabezpieczający okno membraną podczas montażu

Płynne membrany a ochrona środowiska

Zastosowanie w systemie SWS trzech warstw izolacyjnych do zabezpieczenia styku okna z murem skutecznie przeciwdziała powstawaniu mostków termicznych wokół stolarki. W efekcie straty ciepła w budynku zostają radykalnie ograniczone i jego użytkowanie jest o wiele bardziej ekologicznie. Dodatkową zaletą płynnych membran Soudatight jest bardzo niski stopień emisji lotnych związków organicznych – posiadają one znak jakości EC1 Plus, który potwierdza, że są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

dłoń ukazująca zieleń i ekologię

Zobacz również