Soudal Window System

Różnice między ciepłym montażem okien a tradycyjnym 

Dodano: maj 5, 2022
montaz tradycyjny vs cieply 1

Ciepły montaż stolarki okiennej, który nazywany jest także szczelnym lub warstwowym, eliminuje ryzyko powstania mostków termicznych wokół okna i w efekcie diametralnie poprawia charakterystykę energetyczną budynku. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polegają różnice pomiędzy ciepłym a tradycyjnym montażem okien.

Ważny etap budowy domu stanowią prace termoizolacyjne, których celem jest zabezpieczenie budynku przed niekontrolowanymi stratami ciepła. Najwięcej ciepła ucieka m.in. przez nieszczelne okna. Co istotne, straty te generowane są nie tylko przez niskiej jakości stolarkę okienną, ale również przez błędy montażowe, przede wszystkim zaś przez niewłaściwe uszczelnienie styku okna z murem. Błędu tego możemy uniknąć, stosując trójwarstwowy montaż stolarki okiennej Soudal Window System (SWS). Na czym konkretnie system ten polega i czym różni się od montażu tradycyjnego?

SWS, czyli stop stratom ciepła przez okna

System trójwarstwowego montażu okien Soudal Window System został opracowany w taki sposób, aby gwarantował trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsca osadzenia stolarki okiennej w ościeżu. W miejscu tym materiał zastosowany do ocieplenia okna jest szczególnie podatny na zawilgocenie, a w konsekwencji – na utratę swoich termoizolacyjnych właściwości. Żeby temu zapobiec, podczas montażu okien w technologii Soudal Window System do uszczelnienia styku stolarki ze ścianą wykorzystuje się trzy współpracujące ze sobą warstwy:

  • warstwę środkową, wykonaną z pianki poliuretanowej, która pełni rolę materiału izolacyjnego,
  • warstwę zewnętrzną, wykonaną z taśmy lub płynnej membrany paroprzepuszczalnej (warstwa ta chroni materiał izolacyjny przed działaniem wilgoci ze strony zewnętrznej muru, umożliwiając przy tym odprowadzenie pary wodnej z wnętrza budynku na zewnątrz),
  • warstwę wewnętrzną w postaci taśmy lub płynnej membrany paroszczelnej (warstwa ta przeciwdziała wnikaniu wilgoci z wnętrza budynku do materiału izolacyjnego). 

Dzięki wykorzystaniu taśm lub membran paroszczelnych i paroprzepuszczalnych warstwa pianki poliuretanowej pozostaje sucha i nie ulega degradacji na skutek działania wilgoci.

Pracownik uszczelniający okno taśmą paroszczelną podczas montażu

Ciepły a tradycyjny montaż okien

Doszczelnienie warstwy termoizolacji przy pomocy specjalnych taśm paroizolacyjnych lub płynnych membran odróżnia ciepły montaż stolarki okiennej od montażu tradycyjnego. W tradycyjnym montażu okien również wykorzystuje się piankę poliuretanową w roli materiału termoizolacyjnego, ale nie zostaje ona dodatkowo zabezpieczona ze strony wewnętrznej, ani zewnętrznej, wskutek czego z czasem ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości. Innymi słowy, w przypadku tej metody złącze okienne zabezpieczone jest przy użyciu wyłącznie jednej warstwy, która nie jest wystarczająca, aby przeciwdziałać ucieczce ciepła tą drogą.

Dla odmiany w ciepłym montażu okien Soudal Window System pianka poliuretanowa stanowi jedną z trzech warstw uszczelnienia złącza okiennego. Pozostałe dwie warstwy skutecznie chronią piankę od strony wewnętrznej i zewnętrznej budynku, dzięki czemu do pianki nie wnika wilgoć i w rezultacie straty ciepła w budynku są diametralnie ograniczone. Decydując się na ten system, możemy nie tylko odczuwalnie zimniejszych nasze rachunki za ogrzewanie, ale również obniżyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery podczas zimowych miesięcy.

montaż okna z pianą izolacyjną i uszczelnieniem

Taśma czy membrana?

W systemie Soudal Window System do zabezpieczenia pianki poliuretanowej stosowane są bądź taśmy paroizolacyjne SWS, bądź płynne membrany Soudatight. Która opcja będzie najlepszym rozwiązaniem w konkretnej sytuacji? 

  • taśmy paroizolacyjne SWS – ich naklejenie wymaga uprzedniego przygotowania podłoża, które powinno być maksymalnie równe i stabilne, przez co najczęściej stosowane są w nowym budownictwie; co ważne, niektóre rodzaje taśm SWS mogą być nakładane nawet przy minusowych temperaturach, co umożliwia montaż okien w technologii SWS również zimą,
  • płynne membrany Soudatight – mogą być aplikowane nawet na nierówne podłoże, dzięki czemu dokładne przygotowanie otworu okiennego nie jest w tym przypadku konieczne; rozwiązanie to rekomendowane jest szczególnie przy wymianie stolarki okiennej w starszym budownictwie. 

Zobacz również