Soudal Window System

Co to jest ciepły montaż okien? Na czym polega?

Dodano: październik 19, 2021
wlasciwe uszczelnienie okien

Ciepły montaż okien jest nowoczesnym rozwiązaniem z zakresu instalacji i uszczelniania stolarki budowlanej, które skutecznie ogranicza straty energii w budynku, a także diametralnie poprawia parametry akustyczne złącza okiennego. Wyjaśniamy, czym wyróżnia się ten sposób montażu okien i dlaczego nazywany jest „ciepłym”.

Prawidłowo zamontowane okna mogą bez przeszkód pełnić swoje funkcje, w tym także chronić użytkowników budynku przed chłodem czy hałasem. Niestety, w następstwie błędów wykonawczych często dochodzi do powstania mostków termicznych na styku okna i ściany zewnętrznej, co w praktyce oznacza systematyczną ucieczkę ciepła z budynku.

Domek, pieniądze, norma efektywności energetycznej

Tzw. ciepły montaż okien czy też montaż warstwowy gwarantuje trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc, w których osadzane są okna. Przykładem takiego systemu montażu i uszczelniania stolarki okiennej jest Soudal Window System, który obejmuje następujące elementy:

 • pianka poliuretanowa, 
 • taśmy paroizolacyjne, 
 • taśmy rozprężne, 
 • masy uszczelniające.

Uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w Soudal Window System odbywa się na trzech poziomach i skonstruowane jest zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. 

Główne elementy systemu

W ciepłym montażu okien, takim jak Soudal Window System, materiałem izolacyjnym jest pianka poliuretanowa, która odznacza się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej. 

Produkty pian Soudal do montażu okien

Wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem a ościeżnicą jednak nie wystarczy, jeśli chcemy zyskać gwarancję trwałego i skutecznego uszczelnienia złącza okiennego. Pianka poliuretanowa może bowiem łatwo ulec degradacji na skutek działania wilgoci. Aby warstwa izolacji pozostała sucha, należy ją zabezpieczyć specjalnymi taśmami paroizolacyjnymi, i to zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Funkcja taśmy zewnętrznej nie polega przy tym wyłącznie na ochronie warstwy izolacji przed zawilgoceniem – taśma ta pozwala również na odprowadzenie wilgoci z wnętrza budynku na zewnątrz. 

Montaż okna z wykorzystaniem taśmy uszczelniającej SWS

W ten sposób system SWS spełnia założenie „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Tylko dzięki zastosowaniu taśm paroizolacyjnych będziemy mieli pewność, że pianka poliuretanowa nie ulegnie zawilgoceniu, tzn. że jej parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej nie ulegną pogorszeniu. 

Podsumowując, kluczowymi komponentami Soudal Window System są:

 • pianka poliuretanowa, która pełni funkcję izolatora termicznego (warstwa bazowa),
 • taśma paroizolacyjna, która zabezpiecza piankę poliuretanową przez wnikaniem wilgoci w wnętrza pomieszczeń (uszczelnienie wewnętrzne),
 • taśma paroprzepuszczalna, która chroni piankę poliuretanową przed działaniem różnego rodzaju wpływów atmosferycznych (np. wiatr, promieniowanie UV, opady atmosferyczne), umożliwiając przy tym migrację pary wodnej na zewnątrz budynku (uszczelnienie zewnętrzne). 

Wymiana okien w starym budownictwie

Zastosowanie taśm paroizolacyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża, które powinno być równe i stabilne. W związku z tym wymiana okien z zastosowaniem ciepłego montażu w starym budownictwie wymagała stosunkowo dużych nakładów czasowych. Nowe możliwości w tym zakresie otworzyły płynne membrany Soudatight do uszczelniania złącza okiennego. Są one bardzo łatwe w aplikacji oraz mogą być stosowane nawet na nierównych i lekko zapylonych podłożach, dzięki czemu czas realizacji całego przedsięwzięcia jest znacznie krótszy.

Montaż okna z uszczelnieniem membraną Soudatight

Oferta płynnych membran Soudatight obejmuje:

 • Soudatight LQ do zastosowań wewnętrznych (nanosi się ją dowolnym pędzlem malarskim),
 • Soudatight Hybrid do zastosowań zewnętrznych (nakłada się ją odpowiednim pistoletem, takim jak Jetflow 3 Sachet 600),
 • Soudatight SP (membrana do natrysku za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania),
 • Soudatight SP Gun (membrana do natrysku za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego).

Zobacz również